NADACE CAMINO (https://www.camino-zu.org/)

Více o Caminu

„Camino“ znamená „cesta“

Název jsme vybrali záměrně. Vidíme to tak, že jsme všichni na stejné cestě.

Takže když někdo kolem nás začne klopýtat, věříme, že je naším úkolem vzít ho pod paži a pomoci mu jít dál.

Celý tým Camina jsou dobrovolníci.

Nikdo nebere plat a snažíme se udržet výdaje na nezbytném minimu.

 

Kontakt:

Camino, zapsaný ústav, Evropská 1973/58, Praha 6 – 16000

camino.cesta@gmail.com

IČO: 17772681
účet: 311287811/0300

Výroční zpráva 2022