NADACE CAMINO (https://www.camino-zu.org/)

Dárcovské/dobrovolnické cesty do Mexika

Cesta v lednu 2023
 - Dárcovská/dobrovolnická cesta do jižního Chiapasu
 - Podpora komunity, která musela kvůli válce gangů opustit svůj domov a nyní začíná znovu
 - Můžete věnovat dar Mayřině komunitě

MAYRA

Více info